Featured

een visie over Magie en Adat Maluku

Inleiding

 Zoals blijkt uit de titel gaat deze Blog over Magie en de Molukse Adat. Een onderwerp wat me op heel jonge leeftijd al heeft geboeid en waar ik mij niet eerder dan als volwassene in kon verdiepen, toen ik op een gegeven moment in de gelegenheid was hier in Nederland vaardigheden op te doen in de Magie. Sommige Molukkers uit Nederland reizen daar speciaal voor naar Maluku.

Omdat ik geen ingewijde in de Adat ben, heb ik me uitvoerig laten informeren en heb ik van gedachten gewisseld met enkele personen die ik beschouw als Ingewijden in de Adat.

De aanvechtbare inhoud van deze blog neem ik echter geheel voor mijn eigen rekening.  Om die reden is het vooral uit respect voor deze ingewijden dat ik betreffende personen niet bij name zal noemen. Wel wil ik hen langs deze weg nogmaals oprecht bedanken voor hun waardevolle bijdrage die er toe heeft geleid dat de scherpste kantjes aan mijn visie grotendeels bijgesteld zijn.

Als Molukse nakomeling van de 2e generatie hoop ik dat het me lukt mijn visie begrijpelijk uiteen te zetten.

In grote lijnen heb ik geprobeerd de visie van de Adat Ingewijden weer te geven naast die van mijzelf, waarbij eventuele conclusies aan de lezer zelf worden overgelaten.

 

baileo

 

 

 

Adat Maluku

Ten aanzien van het geven van informatie over de Adat wordt door de Ingewijden in de Adat unaniem gezegd dat ieder individu dat zelf dient te onderzoeken door terug te gaan naar de Bron in Maluku. Daarmee wordt bedoeld dat men betreffende informatie voornamelijk kan vinden in de negeri in Maluku waar men vandaan komt. Onder begeleiding van een ouder familielid daar ter plaatse kan men zich laten introduceren bij de Tuan Adat. Zolang men met respect en met een zuiver hart zoekt, passeert men vanzelf allerlei verboden en komt men tóch tot die informatie die men zoekt.

Verder waren de Ingewijden, voor wat betreft de Adat in het algemeen, heel sceptisch over de “openheid” op de diverse websites op internet .

De reden daarvoor is dat vanwege “onwetendheid” bepaalde “Adat-zaken”, zoals bijvoorbeeld de naam van de diverse Teun2 (Teun is zoiets als een code), in de openbaarheid worden gebracht, terwijl betreffende informatie om dringende redenen (vooral ter bescherming tegen gebruik van zwarte magie door derden) alleen voorbehouden is aan de daartoe verantwoordelijke leden van een bepaalde negeri en/of clan. Dergelijke informatie schijnt onterecht  vooral door de jongere generatie, vanuit een gevoel van trots, openlijk prijsgegeven te worden op internet en ook via bijvoorbeeld tatoeages.

 

img_3599

 

 

 

Magie

Aangezien de Molukse cultuur niet onbekend is met het bestaan van een geestenwereld naast de fysieke wereld op aarde, kan ik deze invalshoek als een gegeven feit beschouwen.

Zoals ik al eerder aangaf, ben ik geen ingewijde in de Adat en zal ik daar verder ook geen informatie over geven. Er was immers eerder vastgesteld dat het niet verstandig is om dergelijke informatie op internet te plaatsen.

Maar vanaf het moment dat ik enig besef begon te krijgen over de uitwerking van een bepaald magisch aspect van de Adat, heeft dit me steeds bezig gehouden in de vorm van het volgende:

 

icon_angel

VRAAGSTELLING:

Is zwarte magie als sanctie bij het overtreden van de Adat regel bij Pela-Keras nog wel van deze tijd?

Kunnen “zwarte magie” en “het geloof in God” eigenlijk wel samengaan?

icon_angel

 

Op internet en in diverse artikelen heb ik gezien dat er in de Molukse gemeenschap in Nederland al heel veel over dit onderwerp is geschreven en gediscussieerd, maar volgens mij nog niet eerder door Molukse personen die zelf ook heel erg goed ingewijd zijn in de Adat en Molukse personen die zelf kennis hebben van Magie.

Als Molukkers het over magie hebben, gaat het meestal over zwarte magie hoewel men daarnaast ook witte magie kent.

Hoewel ik het niet uit de eerste hand heb, is mij verteld dat de huidige Alifuru in Seram inderdaad heel veel kennis hebben van magie en hun leven er helemaal naar inrichten “met respect voor en in harmonie met de natuur- en de kosmische wetten”. Uit dit laatste blijkt dat er sprake is van een universeel bewustzijn! Naar mijn mening hadden de Alifuru zich oorspronkelijk inderdaad helemaal niet gericht op zwarte magie.

Dit is een conclusie die ik baseer op mijn eigen kennis van magie en van wat ik weet hoe magie werkt als het niét om zwarte magie gaat.

Voordat ik verder ga met eerder genoemde “Vraagstelling” wil ik in het volgende hoofdstuk eerst iets meer vertellen over Magie.

5387e557-928c-4ffd-b674-ca9c4f977f02

 

 

Waar gaat Magie precies over? 

Magie gaat in feite over zéér subtiele “energie”, “trillingen” die we met onze vijf zintuigen normaal gesproken niet kunnen waarnemen en die ook (nog) niet meetbaar zijn via allerlei wetenschappelijk verantwoorde apparatuur. Alleen de apparatuur waar aura foto’s mee worden gemaakt leggen die trillingen vast. Omdat het voor ons onzichtbaar is, spreken we al gauw van magie. Via trainingen tijdens de cursus Intuïtieve Ontwikkeling heb ik geleerd om onzichtbare energie wél te kunnen waarnemen en ermee te kunnen werken. Er zijn dus inderdaad mensen die onzichtbare energie kunnen waarnemen.

scan0040-3

Voor iemand uit de middeleeuwen is bijvoorbeeld onze smartphone, die onder andere werkt op een accu en via de GPS, een heel magisch doosje! Het mobieltje werkt volgens een óns bekende techniek waarbij via “onzichtbare” radiogolven (trillingen) allerlei signalen door satellieten worden opgevangen en weer worden uitgezonden. Al die activiteit is voor ons met onze vijf zintuigen immers niet waarneembaar.

Magie gaat over heel subtiele “onzichtbare” energie die op zichzelf neutraal is.

Het is de sóórt emotionele geladenheid waar vanuit de energie verstuurd wordt, die bepaalt of energie “Licht” of “Donker” is.

scan0043-3

In het geval van zwarte magie wordt de neutrale energie geladen met ‘donkere energie’ (zoals: angst, afgunst, woede, haat, intolerantie, intimidatie en geweld) en wordt deze, in de meest extreme vorm, gericht op “vernietiging”. Als magie/energie erop wordt gericht om met name een ander mens schade toe te brengen, wordt gesproken van zwarte magie. Degene die zich op een dergelijke wijze met magie/energie bezighoudt doet dat eigenlijk vanuit Eigen Belang en om Angst te zaaien. Door op die manier ervoor te zorgen dat anderen bang voor je worden, kun je Macht verwerven zodat je de baas kunt spelen over anderen.

Angst is het tegengestelde van Liefde!

Angst maakt dat mensen niet vrij kunnen zijn en zich láten beperken door anderen of zichzélf beperken omdat ze zo bang zijn. Mensen durven daardoor niet op eigen benen te staan. Overigens wordt Angst niet alleen ter manipulatie gebruikt door sommige magiërs, maar soms ook door een doorsnee mens die vanuit Eigen belang zijn of haar medemensen probeert te intimideren. Kijk gewoon maar eens om je heen …..

Of zou ik misschien ook kunnen stellen dat ieder doorsnee mens eigenlijk onbewust een magiër is?

scan0041-2

Aan de andere kant is energie die verbonden is met de Onvoorwaardelijke Liefde van GOD (ook wel ‘licht energie’ genoemd) heel “opbouwend, creatief/scheppend, vrij, tolerant en onoverwinnelijk”.

Onvoorwaardelijke Liefde is Liefde die men géeft zonder dat men er iets voor in de plaats terug verwacht (belangeloos = zónder eigen belang).

Onvoorwaardelijke Liefde  is GOD’s  Energie.

Het is energie waar soms moed voor nodig is om ermee om te kunnen gaan. Bij deze energie is het heel belangrijk dat je als Individu in staat bent om stevig op je eigen benen te kunnen staan, zonder angst. Bij stevig op je eigen benen staan hoort: dat je je bewust bent dat je altijd Zélf Verantwoordelijk bent voor je eigen leven en dat je daarnaar handelt, óók als een ander je het leven zuur maakt!

Er is niets mooiers dan daarna op een gegeven moment te ontdekken dat je als Individu pas echt  VRIJ,  ONAFHANKELIJK  en  ZELFSTANDIG  bent.

foto-15

 

Een ander, makkelijker voorbeeld van Onvoorwaardelijke Liefde is het volgende:

“Stel je je eens in gedachten een moeder voor die vol liefde haar zieke kind over zijn of haar hoofdje streelt. Op dat moment is ze in feite bezig om energie vol Onvoorwaardelijke Liefde naar haar kind toe te sturen”. Op zo’n moment kun je spreken van “genezende energie: healing” die door de moeder vanuit haar liefdevolle Hart naar haar kind wordt uitgestraald via haar handen, zonder dat ze zich dat bewust is. In plaats van zwarte magie wordt in zo’n geval op Maluku gesproken van witte magie. Bij dergelijke magie is de energie geladen met Liefde (Licht) en er op gericht om een ander belangeloos te helpen.

Stel je je dat beeld eens voor: Voel je die Liefde dan niet ook zélf in je eigen Hart?

 

zondagsschool kind --- kopie 2

 

Geloof en Magie gaan over het algemeen niet samen in de Westerse cultuur waar de Ratio, het verstand,  overheerst. Vanwege de Ratio was door het reguliere Christelijk geloof in de Westerse cultuur de “onzichtbare geestelijke wereld” uitgebannen. Want wat je niet kunt zien of op een andere manier kunt waarnemen met je vijf zintuigen dat bestaat immers niet.

icon_angel

Maar dankzij met name het Esoterisch Christendom is in de Westerse cultuur deze kennis wel bewaard  gebleven. Kennis die langzaam maar zeker weer algemeen geaccepteerd gaat worden. Juist op het moment dat steeds meer Kerken leeg komen te staan of voor andere doeleinden worden gebruikt.

De niet-Westerse culturen daarentegen zijn over het algemeen wél bekend met het gegeven dat men ná de dood als geest in een geestelijke wereld terechtkomt. Daarmee wil ik aangeven dat men in die culturen niet onbekend is met het gegeven van een “onzichtbare geestelijke wereld”.

Als Molukse, onder andere opgegroeid met de Molukse cultuur, is de onzichtbare geestelijke wereld een vanzelfsprekendheid. Daarbij wordt aangenomen dat de Ziel van overledenen er terechtkomt en er zijn genoeg Molukkers die overledenen met hun fysieke ogen kunnen zien en met ze kunnen communiceren. Ikzelf kan dat overigens niet.

 

foto-16

 

Na mijn trainingen Intuïtieve Ontwikkeling ben ik wel steeds beter in staat met mijn “derde oog” mijn waarnemingsvermogen verder uit te breiden dan de gebruikelijke vijf zintuigen, waardoor ik dus veel meer dingen kan “zien” dan een doorsnee mens. En aangezien ik daarbij uitsluitend werk met de Onvoorwaardelijke Liefdeskracht van God, sluit het reguliere geloof in “God en de Engelen in de Hemel” (de geestelijke wereld) daar naadloos op aan.

De allerbelangrijkste boodschap in de Bijbel is volgens mij: “HEB UW NAASTE LIEF”.

scan0042-3

Persoonlijk kijk ik daarom voortdurend om me heen in hoeverre mensen in staat zijn deze boodschap ook toe te passen. Is degene die het hoogste woord heeft over de Bijbel ook in staat deze boodschap toe te passen in zijn of haar eigen naaste omgeving?

Als je als “vergevorderde gelovige” daadwerkelijk in staat bent je naaste onvoorwaardelijk lief te hebben, dan heb je volgens mij de tien geboden helemaal niet meer nodig om je eraan te herinneren wat je vooral niét moet doen om een expert te worden in “je naaste lief te hebben”.

icon_angel

Momenteel beschik ik over de vaardigheid om met energievelden (= zeer subtiele, niet waarneembare energie) te werken en word ik voortdurend getest (= ik moet beproevingen ondergaan in het gewone dagelijkse leven) om niet in de verleiding te komen om deze vaardigheid “te misbruiken” en zo “terug te slaan”. Dat betekent dat ik, in mijn omgang met andere mensen, me er voortdurend van bewúst moet zijn te kiezen voor de Onvoorwaardelijke Liefde van God. Ook mij lukt het natuurlijk niet altijd, maar op een gegeven moment merk ik dat ik juíst vanwege mijn magische vaardigheid voortdurend genoodzaakt ben om de belangrijkste boodschap uit de Bijbel in praktijk toe te passen, namelijk: Heb uw naaste lief.

Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals met nadruk vermelden dat ik niét over de typisch Molukse magische vaardigheid beschik om ‘materie (vaste energie) elke gewenste vorm te geven’.

 

img_3604

 

Ergens kan ik me er wel een voorstelling bij maken dat op een gegeven moment in heel oude tijden de Molukse voorouders zich blijkbaar genoodzaakt voelden zwarte magie te verbinden aan hun Adatregels. Het was misschien in die oude tijden een manier om zichzelf te beschermen tegen een steeds gewelddadiger aardse wereld.

Maar net zomin als de middeleeuwse gewoonte in Europa om zomaar mensen tot heks te bestempelen en hen tot de brandstapel te veroordelen, vraag ik me af of zwarte magie als strafmaatregel voor overtreding van de Adatregels nog wel van deze tijd is.

 

 

 

Voorbeelden uit de praktijk 

img_3609

Omdat ik tegenwoordig regelmatig te horen krijg dat strafmaatregelen bij overtreding van de Adatregels in de vorm van zwarte magie helemaal niet meer voorkomt, omdat men het nooit van nabij heeft meegemaakt, volgen hieronder twee geanonimiseerde praktijkvoorbeelden daarover. Het derde deels geanonimiseerde praktijkvoorbeeld gaat over iemand die vrij recent nog zwarte magie had toegepast los van de Adat.

b7e50f20-b640-463a-9c54-e8987cb591e1

Let wel: alle praktijkvoorbeelden hebben werkelijk plaatsgevonden.

 • Een Moluks echtpaar van de 2e generatie was, zonder dat ze er erg in hadden, op jonge leeftijd getrouwd terwijl ze Pela waren van elkaar (= overtreding van een Adatregel). Beiden waren kerngezond. Korte tijd na het huwelijk echter kwam de vrouw plotseling te overlijden nadat heel onverwacht via hersenscan een hersentumor in vergevorderde fase bij haar was ontdekt, terwijl kort daarvóór ook al hersenscans waren gemaakt. De ouders van het echtpaar waren onvoldoende geïnformeerd over het pelaschap omdat ze zich er niet zozeer mee bezighielden. Achteraf pas kreeg men van familie op Maluku te horen dat beide families deel uitmaken van in totaal vijf families op het eiland Ambon die een Pela-verbond met elkaar zijn aangegaan. Zou ze ook zo ziek geworden zijn als ze geen Pela waren van elkaar? Wie zal het zeggen. (eind jaren 60 / begin jaren 70).

img_3587

 • In de woonwijk waar ik was opgegroeid was een echtpaar van de 1e generatie getrouwd. Ze wisten van elkaar dat ze Pela waren (= overtreding van een Adatregel). Een bewuste keuze dus. Ik was toen heel jong nog en heb als kind erbij gezeten toen de volwassenen (mijn moeder en anderen) het voorval bespraken. Het ging om één van de, denk ik, vier zoons van het echtpaar. Betreffende jongen zat bij mij in de klas en hij was verdronken terwijl een  Nederlandse man hem probeerde te redden. Wat destijds veel indruk op mij als kind had gemaakt was het feit dat mijn moeder op een gegeven moment zei dat de Nederlandse man zei dat hij de jongen naar de oppervlakte probeerde te krijgen, maar dat het net was of er onder water aan de andere kant van de jongen ook aan hem getrokken werd. De Nederlandse man moest toen zelf naar de oppervlakte om adem te halen. Daarna pas lukte het hem de jongen boven water te krijgen maar toen was het te laat. Misschien was het zo wie zo al te laat voor de jongen, maar het feit dat de Nederlandse man zei dat er onder water aan de andere kant van de jongen aan hem getrokken werd, was griezelig. Want wat wist die Nederlandse man nou helemaal van Pela en zwarte magie? Het schijnt dat het echtpaar met deze zoon erbij zeker drie zoons had verloren. Ze hadden alleen nog hun dochters en één zoon over. In de wijk werd het echtpaar geadviseerd te proberen om “het goed te maken” zodat ze hun enig overgebleven zoon niet ook zouden verliezen. (jaren 60)

img_3587

 • Het derde praktijkvoorbeeld betreft mijn persoonlijke ervaring als slachtoffer van zwarte magie zonder dat er sprake was van overtreding van Adatregels. De persoon die hierbij betrokken was, zal ik niet bij name noemen. Daarom noem ik hem bung X. Mijn man en ik waren bezig met verhuizen toen we tot de conclusie kwamen dat de vloerbedekking van de woonkamer van het oude huis er zelfs na al die jaren nog heel goed uitzag. Bung X die ons samen met nog enkele andere familieleden en kennissen hielp vroeg of hij die voor zijn schuur mocht hebben. Dat was ok. Enfin de verhuizing was verder goed verlopen. In die periode was ik nog in de beginfase van mijn “Intuïtieve Ontwikkeling”. Mijn opleiding was net afgerond, maar de échte toets in het dagelijkse leven begon pas. Kon ik mijzelf handhaven met mijn pas verworven magische vaardigheden? Wel, deze bung X zou me er blijkbaar bij helpen, want naderhand hoorde ik dat hij in de wijk bekend staat als “orang pegangan”. Iemand die zwarte magie beoefende. Heel naïef dus van mij om aan zo iemand onze vloerbedekking weg te geven. In die  vloerbedekking is na al die jaren onze gezins-energie “opgenomen”. Heel veel van onze energie is daar dus in blijven hangen. Prima materiaal voor iemand die zwarte magie beoefent om mee te experimenteren. Nou dat heb ik inderdaad geweten. Ik zal niet in details treden van wat er daarna gebeurde, maar voor wat mij betreft heb ik alle zeilen moeten bijzetten om mijzelf en ons gezin te beschermen tegen alle aanvallen van heel heel donkere en zware energie die naar ons gezin werd gestuurd. Mijn zoon van tóen twee jaar vertelde later, toen hij ouder was, dat er een man dwars door de muur liep, op hem af kwam en hem heel erg liet schrikken. Het was mij door middel van mijn magische vaardigheden en met behulp van mijn gidsen/beschermengelen gelukt mij staande te houden met gebruikmaking van “Onvoorwaardelijke Liefde”. Het enige wat ik hoefde te doen was ervoor te “kiezen” mij en mijn gezin te omhullen met de Onvoorwaardelijke Liefde kracht van God, blind te vertrouwen op God. Dat was de bescherming tegen de intens donkere energie. Wat ík daarvan moest leren was dat ik vanwege mijn eigen Angst en Woede mij er emotioneel niet toe liet verleiden om eveneens gebruik te maken van zwarte magie en zo “terug te slaan”.  Op die moeilijke momenten werd ik getest op de keúzes die ik maakte, want zoals ik al eerder zei: Energie op zichzelf is neutraal. Het is de sóórt emotionele lading waar vanuit de energie wordt uitgezonden (= de keuze die je maakt!) die bepaalt of de energie zwarte magie wordt of witte magie. Het resultaat was dat alles wat bung X aan kwaadaardigs had bedoeld voor ons gezin als een boemerang weer teruggekaatst werd naar hemzelf en (helaas) naar zijn eigen gezin, terwijl deze laatsten onschuldig waren. Het stemt me heel verdrietig dat in dit geval zijn onschuldige gezinsleden de dupe werden van dit alles. Het  vergt heel veel Wijsheid en Liefde-kracht om in een dergelijke situatie onschuldigen te kunnen helpen en zover ben ik niet. Tijdens en na de ‘storm’ die bung X over zichzelf had uitgeroepen met dit alles, was ik hem meerdere malen in het dorp tegengekomen. Aangezien ik op een bepaalde manier helderziend ben, wist ik dat alles van hem af kwam. Dus keek ik hem in het dorp strak aan en communiceerde non-verbaal (wat hij ook beheerste) en ik zei hem dat ik van alles op de hoogte was en wist wat hij gedaan had. Hij keek me vol ontzag en met respect aan en ik denk dat hij dacht dat mijn zwarte magie vele malen krachtiger was dan die van hem. Ik wou dat ik hem had kunnen vertellen dat het géén zwarte magie is maar de Liefde-Kracht van God die onoverwinnelijk is. (ca. jaren 90 en beginjaren deze eeuw)

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

Zélfs als je totaal geen kennis hebt van magie en je je er niet mee bezig houdt, ben je als willekeurig mens áltijd wel met “energie sturen” bezig. Als je bijvoorbeeld een hekel hebt aan een bepaalde collega die jou voortdurend dwars zit, kun je een enorme woede ontwikkelen. Woede is negatief geladen “energie” (trilling). Je hoeft zelfs nog niet eens concreet uiting te geven aan die woede om die “woede-energie” al naar betreffende collega te sturen. Dat doe je namelijk automatisch omdat je er zo mee bezig bent.

icon_angel

Zorgwekkender is dat je er bovendien een omgeving mee schept met een hele zware, donkere, negatieve sfeer waarin zich voortdúrend veel conflicten afspelen! Dat is het resultaat van je eígen keuze om woedend te zijn op die collega in plaats van te proberen op wat voor wijze dan ook naar manieren te zoeken om de harmonie te bewaren zelfs al voel je je het slachtoffer van die situatie. Uiteraard is iedereen volkomen vrij zelf te bepalen welke keuzes hij of zij maakt.

icon_angel

Bidden “vanuit je HART” is daarom inderdaad een heel goed middel om te zorgen dat je in contact komt met de Onvoorwaardelijke Liefde van God. Als je ervoor open staat, geen angst voelt, niet boos wordt en vooral niet oordeelt, maar goed luistert naar je Hart ontdek je vanzelf Gods leiding. Ook als je geen kennis hebt van magie zal je merken dat je beschermd wordt zolang je niet in de verleiding komt om “terug te slaan”. Durf heel kritisch naar jezelf te kijken en probeer daarbij zo zuiver mogelijk te zijn in je eigen intenties (bedoelingen). Door enkele personen van de 1e generatie heb ik me laten vertellen dat zeer gelovige, zeer integere Molukse individuen met heel zuivere intenties zichzelf zo hebben kunnen beschermen tegen zwarte magie.

 

Lemurisch zaadkristal
Lemurisch zaadkristal

Mijn eerder genoemd voorbeeld over de Onvoorwaardelijke Liefde van een moeder voor haar zieke kind is eigenlijk hét soort Liefde dat ieder mens voor zijn/haar Naaste zou moeten kunnen voelen. Dat is volgens mij waar het in de Bijbel over gaat bij “Naastenliefde”. Heel moeilijk, ik doe ook mijn best en weet dat ik er ook nog lang niet ben. Maar ik probeer me zoveel mogelijk bewust te zijn van mijn keuzes in mijn omgang met andere mensen om me heen, hoé onsympathiek sommige mensen ook op me reageren.

 

 

 

Overwegingen n.a.v. de Vraagstelling

 

foto-5

 

Na de uiteenzetting over “Energie die op zichzelf Neutraal is”, over “Zwarte en Witte Magie” en over de volgens míj belangrijkste boodschap uit de Bijbel “Heb uw Naaste lief”, zou ik weer terug willen naar de Vraagstelling zwarte magie als strafmaatregel bij overtreding van de Adatregel bij Pela-Keras.

icon_angel

Voor mijn gevóel is een dergelijke regel onaanvaardbaar. Verder is het volgens mij immers niet logisch om zwarte magie te accepteren als onderdeel van je cultuur en tegelijkertijd als gelovig mens in verbinding te staan met God? “Gij zult niet doden” is tenslotte één van de Tien Geboden uit het Oude Testament en in het Nieuwe Testament heeft Jezus het begrip “Vergeving” geïntroduceerd.

Begrippen als “ Vergeving” en “Respect voor elkaar” zijn belangrijke tools om de Harmonie te bewaren in bijvoorbeeld de actuele Europese situatie, waar wij Molukkers in Nederland ook mee te maken hebben. Vanwege de grote stroom vluchtelingen worden mensen van meerdere culturen als het ware gedwongen naast elkaar te leven. En heel recent nog werden stille tochten georganiseerd vanwege zinloos geweld. In die periode was ik heel erg onder de indruk van een vader op TV,  die recht in de ogen keek van de moordenaar van zijn kind en tegen hem zei: “Ik vergeef het jou”. Zou ik dat kunnen?

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

 

Door de Ingewijden van de Adat wordt gesteld dat men de Adat vaak onterecht ziet als zwarte magie. Als bepaalde mensen sirih pinang gebruiken wordt meteen aangenomen dat men te maken heeft met mensen die zwarte magie beoefenen, ook dat is niet juist.

Bij de Adat wordt in de eerste plaats uitgegaan van het feit dat je in relatie staat tot God en daarna dat je in relatie staat tot alles om je heen. Je medemensen, de natuur en de kosmos.

In Maluku wordt vereist dat je je ten aanzien van de Adat nederig opstelt (kerandahan diri). Men doet dat door symbolisch grassprieten achter de oren te plaatsen. Je laat daarmee zien dat je jezelf nog lager beschouwt dan het gras. Pas dan kan men “Upu Lanite” (Heerser van de Hemel) en daarna pas de Orang Tua2 (Voorouders) aanroepen.

icon_angel

Het is uitgesloten de Adatregel met betrekking tot de Pela-Keras te veranderen, omdat deze onder meer met aanroeping van Tuhan Allah is uitgesproken met de tempat Sirih. De tempat Sirih bestaat uit: de betelnoot (staat symbool voor de man), het sirih blad (symbool voor de vrouw), kapur/ongebluste kalk (wit: symbool voor God), de kleur rood die ontstaat tijdens het eten ervan (staat symbool voor kelahiran Kata: de geboorte van het Woord).

Bij deze ceremonie geldt de Hukum Leka Heka (Wet van het Kwaad en het Goede).

Tepak Sireh
Tempat Sirih

icon_angel

Op mijn vraag waarom die sancties moeten worden opgelegd en waarom ze niet mogen veranderen, wordt het volgende als antwoord gegeven.

icon_angel

Er is altijd sprake van verandering daarom moeten er regels worden gesteld. Van de verschillende soorten Pela kan alleen de Pela-Keras niet worden veranderd, omdat de tempat Sirih met aanroeping van Tuhan Allah erbij betrokken is. Als men in de problemen komt, kan een maueng (Tuan Adat) het “goed maken”.

Om vergissingen te voorkomen is het dus ieders taak om uit te zoeken of de “aanstaande” man/vrouw Pela is voordat men gaat trouwen. Vandaar dat het belangrijk is op de hoogte te zijn van de Mata Rumah en de Pela banden.

Bij Pela-Keras beschouwen de betrokken negeri’s elkaar als familie. Onderlinge huwelijksbanden zijn in dat geval te vergelijken met of je als broer en zus met elkaar trouwt. Hoewel er biologisch gezien geen enkele binding is, rust er toch een taboe op omdat men het beschouwt als incest.

Voor meer informatie verwijs ik naar het boek: “Het Pela-trouwverbod” van S. Huwae.

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

 

 

 

 

 

De Adat moet je beléven.

Door de Adat Ingewijden wordt aangegeven dat de Adat eigenlijk gaat over onze manier van leven die je gewoon moet beléven.

Dat is het beste te illustreren aan de hand van de volgende voorbeelden:

 • Vroeger stond bij de 1e generatie in ieder Moluks huishouden een tempat Garam (peper en zout stel) op tafel tijdens de maaltijd. Symbolisch staat dat voor “pedis en asing in het leven, dat delen we samen”.
 • Vóórdat men van tafel gaat moet de tempat Garam eerst van tafel worden gehaald.
 • Als je bij iemand op bezoek bent en gevraagd wordt mee te eten terwijl je al gegeten hebt, dan neem je alleen een beetje zout in je mond uit de tempat Garam.

img_3631

 • Heel erg bekend is het “medicinale” potje met kokosvet die je niet vanaf de onderkant mag oppakken.
 • Tijdens het oogsten van kokosnoten moet men ervoor zorgen dat de kokosnoten niet naar beneden gegooid worden of naar beneden vallen. Ze moeten voorzichtig naar beneden gebracht worden.
op Ambon, kuda mati
op Ambon, Kuda Mati
 • Begin jaren zestig vorige eeuw maakten twee zusjes, nichtjes van mij, ruzie en gooide één van de zussen kokend water over de hand van de ander. Onze oma, die toen bij hen in woonde, nam het gewonde nichtje meteen bij de hand en liep met haar naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Wat ze precies gedaan heeft wist mijn gewonde nichtje helaas niet na te vertellen omdat ze te veel gefocust was op de pijn die ze voelde. Enfin, oma was dus met haar bezig geweest en even later was de wond verdwenen. Haar hand was genezen en zag er weer gewoon uit alsof er niets was gebeurd.

foto-4

 • Mijn eigen vader bevond zich vanwege zijn werkzaamheden “voor zijn volk” vaak genoeg te midden van heftige conflictsituaties. Eén keer (begin jaren 70) werd in een dergelijke situatie door iemand een steen naar zijn hoofd gegooid. Maar uit de grote groep omstanders, die er getuige van was, vertelden enkelen later dat de steen ín de vrije lucht uit zichzelf zomaar opeens een hele vreemde zwieper maakte en daardoor in een hele andere “baan” terechtkwam. De steen raakte daardoor niet mijn vader maar het hoofd van een broer van degene die de steen had gegooid! Toevallig?!? Ik heb altijd “geweten” dat mijn vader steeds “beschermd” werd tijdens zijn werkzaamheden.
Lemurisch zaadkristal
Lemurisch zaadkristal
 • Eén van de Adat Ingewijden vertelde dat hij in zijn dorp op Maluku een oude vrouw tegenkwam die hem ojang (overgrootvader) noemde terwijl ze zelf vele malen ouder was dan hij. Ze nodigde hem uit met haar sirih pinang te eten en terwijl ze dat deden vertelde ze hem uitgebreid over de geschiedenis van zijn dorp. Toen hij op een gegeven moment heel even werd aangesproken door iemand anders en zich daarna weer tot de oude vrouw wendde, was ze plotseling verdwenen. De andere aanwezigen wisten ook niet waar ze gebleven was.
 • Een andere Adat Ingewijde vertelde dat hij, toen hij in een dorpje diep in de jungle op Seram was, soms personen voor zijn eigen ogen zomaar in het niets heeft zien verdwijnen, waarna ze een eindje verderop plotseling weer zichtbaar werden. Alsof ze zich in meerdere dimensies voortbewogen.
 • Omstreeks het begin van deze eeuw bezocht een Molukse dominee samen met een Nederlandse collega dominee overdag een dorp in Maluku. Tot hun grote verbazing troffen ze het dorp ‘voor het oog al maanden leeg en totaal verlaten’ aan. Toen ze de dag daarna terugkeerden bleek het dorp gewoon bewoond te zijn. Dit laatste noemt men kuntji negeri. Een heel magisch voorval.

foto0025-2

 • Begin jaren negentig van de vorige eeuw was een dominee tijdens de kerkdienst, voorafgaand aan het avondmaal, zijn aantekeningen over de procedure van die betreffende dienst vergeten en moest hij ter plekke improviseren. Ik zat midden in de kerkzaal en voelde en zag om mij heen dat de kerkgangers zich inwendig behoorlijk kwaad zaten te maken. Vlak boven hun hoofden zag ik plotseling zwarte wolkjes ploffend verschijnen (net zoals je dat in tekenfilms weleens ziet). Die donkere energie vol boosheid verzamelde zich tegen het plafond en de sfeer in de kerkzaal begon heel grimmig te worden. De kerkgangers begonnen zachtjes te mompelen van kwaadheid en ik vreesde dat ze meteen na de dienst ruzie zouden maken. Ik heb toen ter plekke een healing gedaan door o.a. de donkere energie uit de kerkzaal te verwijderen en te vervangen door de Onvoorwaardelijke Liefde van God in combinatie met heel veel humor. Toen de dienst afgelopen was en de mensen de zaal uitliepen zag ik dat men onderling grapjes zat te maken over het hele voorval.

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

 

NABESCHOUWING

Magie en Werkelijkheid lopen dus ook anno 2100 geregeld door elkaar in het leven van orang Maluku. En ook in mijn eigen moderne leven als Moluks Individu in de Westerse samenleving merk ik dat Magie en Werkelijkheid steeds meer door elkaar heen beginnen te lopen. Met zwarte magie heb ik echter niets van doen!

Mijn focus ligt op positieve energie vanuit mijn Hart, mijn rechtstreekse verbinding met God en zodoende dus ook met Zijn Schepping (het hele Universum), Moeder Aarde, de Natuur, de Mensheid in het algemeen en orang Maluku in het bijzonder. Daarom kan ik mij eígenlijk heel goed vinden in de Levensfilosofie van de Alifuru.

Voor wat betreft mijn “Vraagstelling” ben ik uiteindelijk van mening dat ieder Moluks Individu, vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, helemaal vrij dient te zijn in de beantwoording daarvan. In deze blog ging het mij erom, met betrekking tot Magie en Adat Maluku, weer te geven wat mijn Visie is versus de Visie van de Adat Ingewijden en daarbij hoop ik dat het mij een beetje gelukt is allerlei geheimzinnigheid rondom Magie een beetje te ontsluieren.

Ondanks het feit dat de typisch Molukse Magie blijkbaar heel anders is dan de Magie waar ik mee werk, blijft het principe van zwarte en witte magie hetzelfde. Het gaat in beide gevallen om energie (trillingen).

icon_angel

Momenteel blijken Molukkers in Nederland niet langer meer te beschikken over een landelijke organisatie met gezag of zelfs een centraal coördinatiepunt, zoals gedurende het tijdperk van de 1e generatie. Het lijkt alsof de generaties ná de 1e generatie Molukkers in Nederland zonder een dergelijke verbondenheid de weg volledig kwijtgeraakt zijn. In het tijdperk van de 1e generatie was er volgens mij, ondanks de strubbelingen waar ook zij niet aan ontkwamen, een grotere mate van transparantie dan nú in de Molukse gemeenschap. Zélfs in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, de periode van grote politieke strijd tussen bijvoorbeeld “de BP” en “de Missie”, was dat zo. Dat is tegenwoordig heel anders, daar waar zaken rondom bijvoorbeeld onduidelijkheden inzake de omvangrijke kerkgelden “met de mantel der verhullende Liefde” worden toegedekt! Niemand in de gemeenschap die daar iets over durft te zeggen en om opheldering durft te vragen, hoewel de behoefte eraan onder de gelederen heel groot is. Uiteraard heeft het geen zin om als individu je vingers eraan te branden, maar voor de groei van het Zelfbewustzijn, het Zelfrespect en de Zelfstandigheid van ons Molukkers ‘als volk’ is het heel belangrijk om dit niet zomaar te laten betijen. Ik hoop dan ook dat de jongere generatie de kracht en de wijsheid kan opbrengen om dit in harmonie en in georganiseerd verband met vooral ‘de belanghebbenden’ ten behoeve van de totale gemeenschap op te pakken.

Voor ons, Molukkers in Nederland, is momenteel wellicht een heel nieuwe fase aangebroken zónder sterke leiders. Daardoor zijn we genoodzaakt als Individu op eigen benen te staan!

Molukkers zijn van nature geen zelfstandige, onafhankelijke ondernemers, zoals vooral de Hollanders, de Arabieren en de Chinezen.

Als ik echter uitga van de vele Molukse projecten en zelfstandige Molukse ondernemingen die afgelopen decennia van de grond gekomen zijn, blijkt daaruit dat de 2e en latere generaties Molukkers druk bezig zijn hun weg te vinden als zelfstandig individu op Aarde. DE uitgelezen manier om als individu op eigen benen te gaan staan en vanuit dié Kracht, via een onzichtbare verbinding met de Molukse Oorsprong, allerlei initiatieven te ondernemen ten behoeve van de ontwikkeling van Maluku en ten behoeve van de ontwikkeling van zichzelf als onafhankelijk, zelfstandig Moluks Individu.

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

Tijdens een festiviteit op 20 maart 2016 in het Tropenmuseum in het kader van 65 jaar Molukkers in Nederland, werden diverse Molukse individuen in de gelegenheid gesteld een presentatie te houden. Het ging om diverse jonge kunstenaars met een eigen bedrijf die zich met succes staande weten te houden, ook internationaal.

Een heel pril begin, een nieuwe fase dus met nieuwe ontwikkelingen en met héél erg veel hoop.

 

E S P A V O  

(= een oud LeMUriaanse groet en betekent: “Dank je dat je in je kracht staat”)

 

 

 

 

FB_IMG_1495749811832

in centrum Ambon stad
in centrum Ambon stad

DE BEKENDSTE KAPATA IN BAHASA

De Adat Ingewijden pleiten ervoor dat orang Maluku de Bahasa weer leren spreken. Het is niet goed, aldus de Ingewijden, als de Bahasa verdwijnt want daarmee verliezen we onze “kuntji buat masuk kedalam”. Verder wordt opgemerkt dat we voor wat betreft de geschiedenis van Maluku moeten uitgaan van onze eígen verhalen over onze geschiedenis. De Kapata’s kunnen daarvoor als basis dienen. “Als we uitgaan van de Westerse informatie over onze geschiedenis, komen we er niet uit.“

 

a4bba8ed-6753-4d07-b342-d80743b5eab7

 

Met dank aan de Adat Ingewijden wil ik graag eindigen met de, van hen ontvangen, meest bekende Kapata in Bahasa, namelijk het oud Molukse volkslied HENA MASA WAJA.

Het lied vertelt niet alleen over onze eigen geschiedenis, maar ook over de geschiedenis van de hele mensheid. Vanwege de diverse Bahasa’s zijn er verschillende versies van in omloop. De Bahasa varieert namelijk naar gelang het dorp of de streek. De versies zijn interpretaties, maar uiteindelijk komt de inhoud op hetzelfde neer aldus de Adat Ingewijden.

Onderstaande versie is afkomstig uit Maluku en vertelt over Air Bah (de Zondvloed), waarbij diverse keren verwezen wordt naar MU. Dat betekent dat het lied Hena Masa Waja ouder is dan welke negeri ook. Immers ná de Zondvloed moesten de negeri’s weer opnieuw gesticht worden. Men koos er toen voor om hoog in de bergen te wonen. Tijdens de VOC echter moest de bevolking, vanwege haar onbereikbaarheid daar, van de berg af naar de begane grond waar men zich veelal aan het strand vestigde. Tegenwoordig heeft men het in Maluku over de mystieke negeri lama di atas gunung.

 

map-of-the-lost-continent-of-mu-by-col-james-churchward

 

Verondersteld wordt dat de verdwijning van het continent Atlantis in de Atlantische oceaan ongeveer 12.000 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden en het continent MU zou zelfs al eerder verzonken zijn! Gesteld wordt dat, in het algemeen, via Kapata’s een les wordt geleerd uit de geschiedenis zodat we ervan kunnen leren. Hena Masa Waja is zo’n Kapata. Zo wordt in de Bijbel verteld wat de oorzaak was van de Zondvloed.

icon_angel

Verondersteld wordt dat het continent MU in de Stille Oceaan is verzonken en dat er mogelijk een verbinding moet zijn tussen de diverse culturen op de eilanden in de Stille Oceaan (de Pacific). Aangenomen wordt dat deze eilanden deel uitmaakten van het verzonken continent MU. In de huidige “spirituele kringen” wordt wereldwijd gesteld dat de beschaving van MU zéér hoogstaand was. Men spreekt van het vredelievende Gouden Tijdperk, waar geen oorlog heerste en waar de beschaving onder invloed stond van de “HART ENERGIE”. Met andere woorden: de Onvoorwaardelijke Liefde Kracht van God.

icon_angel

Volledig in tegenstrijd dus met de culturen op de Pacific Eilanden die een verleden hebben als koppensnellers en kannibalisme. Aangezien er desondanks een duidelijke herinnering blijkt te zijn aan MU is deze tegenstrijdigheid voor mij echt een groot raadsel………….. Hawai wordt momenteel “spiritueel gezien” beschouwd als dé plek in de Pacific waar men “energetisch” het beste met de Lemurische Hart Energie in contact kan komen.

icon_angel

Bekend is dat de eilandbewoners in de Stille Oceaan met hun primitieve vaartuigen heel ervaren zeevaarders geweest moeten zijn, die navigerend op de sterren dwars over de oceaan trokken naar de diverse andere eilanden in de Pacific. Er wordt gezegd dat sommige woorden uit bijvoorbeeld Hawaï, ook qua betekenis, hetzelfde zijn als in onze Bahasa. Zelf heb ik van twee Molukse kennissen gehoord dat ze tijdens hun vakantie op de Fiji eilanden van de autochtone bevolking daar iets te eten kregen wat exact hetzelfde is als onze koho2. Op dezelfde manier bereid zoals wij dat kennen, maar alleen met de extra toevoeging van ananas. Dat is wel bijzonder, omdat koho2 typisch zo’n gerecht is wat je niet in een andere Aziatische keuken terugvindt.

 

img_3644

 

De meest recente ontwikkeling is dat diverse Melanesische volkeren zich in politieke zin verenigd hebben, nadat men o.a. heeft geconstateerd dat er cultureel gezien veel verwantschap is.

 

een Janosh hologram
een Janosh hologram

 

Hier onder volgt de tekst van Hena Masa Waja zowel in Bahasa als in het Maleis en in het Nederlands. Het betreft een versie uit Maluku over Air Bah (de Zondvloed).

‘Kapata ini kisahkan peristiwa AIR BAH pada zaman NABI NUH tentang Negeri2 ditataran tinggi BENUA MU (Benua jang hilang) jang siang malam tertimbun air.’

‘Deze kapata, speciaal over de gebeurtenissen van de zondvloed ten tijde van de profeet Noach, vertelt over de hooggelegen dorpen van het continent MU (het verdwenen continent) die binnen een dag en een nacht  verzonken was in het water’.

 

Hena Masa Waja Lete Huni Mu A O

Negeri kita jang tinggi di Mu, siang dan malam tertimbun air

Onze Negeri hoog gelegen in MU, binnen een dag en een nacht verzonken in het water

 

Juri Tasi Bea Sala Ne Kotika O

Bila diusut asal usul kita semua orang tidak salah pada ketika itu

Het kan toch niet verkeerd zijn dat we op zoek gaan naar onze oorsprong

 

A Ole Ruma e Ruma Singgi Sopa O

Rumah kita turun temurun bertingkat tinggi asli

Ons erfgoed is oorspronkelijk van hoge afkomst

 

O Paune Ite Kibi Ratu Hira Roli O

Kita semua tanpa ketjuali sama sadja seperti radja

Wij allen worden onherroepelijk beschouwd als koninklijk

 

Hena Masa Waja Lete Huni Mu A O

Negeri kita jang tinggi di Mu, siang dan malam tertimbun air

Onze Negeri hoog gelegen in MU, binnen een dag en een nacht verzonken in het water

 

Juri Tasi Bea Sala Ne Kotika O

Bila diusut asal usul kita semua orang tidak salah pada ketika itu

Het kan toch niet verkeerd zijn dat we op zoek gaan naar onze oorsprong

 

Buang E Mu Labuang E

Mana tempat berlabuh di Mu

Waar zijn de ligplaatsen in MU

 

Hasa-Hasa Pulu Mu Labuang

Berlajarlah dekat-dekat pantai pulau Mu

We zeilen vlak voor de kust van MU

 

Tandjong E Tengo Tandjon E

Tandjung E dimana ada tandjung E

De kaap waar is de kaap

 

Hasa-Hasa soki Tengo Tandjong

Berlajar dekat-dekat pantai sedikit lagi sudah kelihatan tandjung

We zeilen vlak voor de kust, nog even en we zien de kaap

 

Wele Wele Jo, Juri Wele Wele Jo

Ja ombak ombak, kita semua diatas ombak

Ja de brandingsgolven, wij allen bevinden ons boven de golven

 

Ja Jaki Hiti Uma Lete Sopo Jo

Jang memetjah terangkat tinggi setinggi rumah tinggi jang kita pudja itu

hoog opspattend ver boven ons bedehuis

 

Waja Tutu Hitu O

Timbunan air menutup tudju rumah turun temurun jang asli O

Met de vloedgolf is alle kennis over de zeven oorspronkelijke geslachten verloren gegaan.

 

 

67833dde0579bae262927a27d47647d5

 

6612a03dfccc26328c373e18d701a531

 

 

Bronvermelding 

ENKELE GERAADPLEEGDE WEBSITES EN WEBSITES WAARNAAR IS VERWEZEN:

http://www.hansstolp.nl/nl/esoterische-christendom/174-het-esoterische-christendom-wat-is-dat-eigenlijk

https://www.janosh.com/nl/about/art/

http://international.espavo.org/?page_id=596

https://www.espavo.org/

http://www.nusaalifuru.org/php/index.php?pag=03&id_hm=3

http://www.kasuaris.com/samenleving/jongeren-en-tradities-masuk-minta/

http://11386.freegoodies.nl/forum/11386/89761/1/?cc=1

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Molukken/gunaguna.html

zie ook: Face Book pagina: Ik heb hart voor Moluks erfgoed. want…

 

HIERONDER ENKELE LINKJES TER ILLUSTRATIE DAT ER “SERIEUZE” THEORIEËN BESTAAN OVER MU:

https://www.youtube.com/watch?v=NIDH8IMRsKI

https://www.youtube.com/watch?v=LtS9E1YzMOk

https://www.youtube.com/watch?v=egMrsK50pcI

http://campbellmgold.com/archive_esoteric/children_of_mu_churchward_1931.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=1I3byXmzBi8&list=PL0eWCCflPU8n9Z0_U7c67i9VE5JWw8K60&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=7eunvyTx7mQ&ebc=ANyPxKoCRtX4v03IlLdtjnk4bSECaKgkQCCBkBzJ1ByWsyrxjDKvH1CeeG5Wb8WxM7e_wwa6h7plKDSCSE2lZpFlNYfNVujb1g

http://themindunleashed.org/2013/08/the-lost-continent-of-lemuria.html

 

 

een mogelijke herkomst van de Molukse Magie/Adat

 

 

Inleiding

Naarmate ik mij meer inzicht en vaardigheden heb verworven in “magie” komt steeds vaker de vraag bij mij op wat de herkomst zou kunnen zijn van de Molukse Magie en de Adat die daarmee verbonden is.

Op zich een heel essentiële vraag waarvoor ik volgens Molukse Adat Ingewijden helemaal terug zou moeten naar de Molukse “bron”, te weten naar een Tuan Adat (shamaan) in Maluku die bepaalt óf en wat hij wel en/of niet aan me kwijt kan. Tot nu toe heb ik echter steeds een “alternatieve route” bewandeld, waarbij ik in het begin (op toepasselijke Moluks magische wijze) er behoorlijk van langs kreeg van de “Orang Tua2 (voorouders) uit de geestelijke wereld”. Maar na verloop van tijd zagen ze hoe ik met heel veel Onvoorwaardelijke Liefde omging met pittige magische aanvallen van hún kant, waarbij ik gelukkig heel veel steun kreeg van (bescherm) Engelen. Uiteindelijk heeft het de “Orang Tua2” doen besluiten mij niet alleen toestemming te geven te zoeken naar het antwoord op dergelijke vragen, maar ze gaven mij daar tevens volledige Carte Blanche voor. Hoewel de Adat Ingewijden die ik in de fysieke wereld geraadpleegd heb het niet met me eens waren, hebben ze mij echter wel tot het besef kunnen brengen er voor zorg te dragen dat ik voor wat betreft mijn bevindingen op een zorgvuldige en respectvolle wijze dien om te gaan ten aanzien van de Adat. En zo zij het.

icon_angel

Aangezien ik geen wetenschapper ben en er mogelijk meerdere invalshoeken zijn om een antwoord te vinden op de hierboven door mij gestelde vraag, denk ik dat ik het beste zo dicht mogelijk bij mijzelf, als zelfstandige Molukse vrouw, moet blijven. In ieder geval beschouw ik het resultaat van mijn bevindingen tijdens deze zoektocht als “een optie” naast eventuele andere opties van anderen.

Bij mijn zoektocht heb ik mij allereerst laten leiden door mijn persoonlijke intuïtieve informatiebronnen (n.l. mijn eigen paranormale waarnemingen naast mijn innerlijk wéten) en door diverse spirituele informatiebronnen. Daarnaast ook door semi wetenschappelijke informatiebronnen.

Wetenschappelijk gezien totaal onverantwoord natuurlijk, maar als je het al hebt over energetische energie dan kun je bij de reguliere, traditionele wetenschap al helemaal niet meer terecht. Aan de andere kant zijn begrippen als bijvoorbeeld “magnetische velden” wél volkomen geaccepteerd in de traditionele wetenschap. Een magnetisch veld IS voor mij echter hetzelfde als een energie veld, dus energetisch. Overigens heb ik een sterk vermoeden dat de reguliere traditionele wetenschap al veel verder is in deze ontwikkelingen dan men publiekelijk naar buiten kwijt wil, want dat geeft consequenties waar ze gewoon nog niet aan willen.

icon_angel

In Wikipedia wordt een magnetisch veld als volgt omschreven: “In de fysica en de elektriciteitsleer is een magnetisch veld een veld dat de ruimte doordringt en dat een magnetische kracht op bewegende elektrische ladingen en magnetische dipolen uitoefent. Magnetische velden omgeven elektrische stromen, magnetische dipolen, en veranderende elektrische velden”.

Aangezien magnetische velden via wetenschappelijk apparatuur meetbaar is, wordt dit begrip magnetisch veld algemeen geaccepteerd. Maar dergelijke magnetische velden / energie velden kunnen voor mij en vele anderen ook gevoelsmatig waarneembaar zijn en we kunnen dergelijke energie “lezen” en ermee werken met zowel onze handen als “in gedachten”.

icon_angel

Als Molukse nazaat ben ik mij, ondanks mijn zéér westerse opvoeding, altijd heel bewust geweest van het feit dat men in de Molukse cultuur gelooft in een geestenwereld waar men in terechtkomt ná de fysieke dood. Vlak voordat een naaste familielid bijvoorbeeld komt te sterven vertelt betreffende persoon op het sterfbed dat hij of zij wordt “opgehaald” door een ander reeds eerder overleden familielid. Van kinds af aan was daar voor mij dus niets vreemds aan, maar naarmate ik de volwassen leeftijd bereikte, voelde ik een sterke behoefte om dit alles óók te kunnen “checken” zélf. Vandaar dat ik op een gegeven moment besloot de cursus Intuïtieve Ontwikkeling te volgen om me er verder in te bekwamen. En ja, ik kán het nu “checken”.

f9c434db50d8316e08a23a3a68fee3a6

Het verbaast me dan ook dat veel Molukkers zo minzaam spreken van “hocus pocus” als er sprake is van dit heel erg essentiële spirituele onderdeel van de Molukse cultuur. Enerzijds blijkt hieruit hoezeer men verwesterd is qua mentaliteit en tegelijkertijd houdt men wel vast aan het Pela-schap en de strenge magische strafmaatregelen die ermee samenhangen, “want voor alles moeten we als Molukkers ervoor zorgen dat onze adat behouden blijft”. Daar mag niets verkeerds over gezegd worden. Heel tegenstrijdig, onlogisch en niet bepaald consequent vind ik.

icon_angel

Hoewel ik mij vrij kritisch opstel ten aanzien van de Adat, is er een bepaald aspect uit onze cultuur die ik heel erg waardeer, namelijk de zorgzaamheid voor elkaar. Het feit dat men alles samen deelt en er zo op die manier een sociaal vangnet wordt gevormd voor hen die het even moeilijk hebben. Daar gaat gewoon heel veel warmte en veiligheid van uit. Maar of dat vangnet tegenwoordig nog steeds bestaat? Daar twijfel ik aan.

Het Pela-schap is één van de vormen waarbij die zorgzaamheid speelt, dat is mooi. Maar die strenge magische strafmaatregelen heb ik persoonlijk altijd als een enorme beperking gezien.

Maar tegelijk realiseer ik mij dat eenieder voor zichzelf moet uitmaken hoe hij of zij daar mee om wil gaan.

icon_angel

Toen ik ongeveer 20 jaar was en in een studentenhuis woonde, waar we hadden afgesproken dat we gezamenlijk de warme maaltijd zouden nuttigen gebeurde het volgende. Alleen voor het warm eten kookten we per toerbeurt en de kosten werden gedeeld, al met al is dat voor iedereen een stuk goedkoper.

Op een dag kwamen onverwacht twee Amerikaanse vrienden van één van onze huisgenoten op bezoek. Zij zou ’s avonds laat thuis zijn had ze gezegd, dus zeiden we tegen het bezoek dat ze wel konden wachten.

Inmiddels is het eten op tafel neergezet met genoeg borden voor alle huisgenoten. Ik liep naar de keuken, pakte twee extra borden en bestek en begon met eten op te scheppen op de twee borden. Terwijl ik dat deed zaten alle Nederlandse huisgenoten mij met protesterende blikken aan te kijken. Niemand zei wat. Nadat ik de twee borden aan de twee gasten had overhandigd, barstte het protest los. “Hoe kun je dat doen? Dat is óns eten, straks is er niet genoeg.” Hoor eens zei ik: als jullie willen eten terwijl er twee mensen hongerig zitten toe te kijken dan doe je dat maar als ik er niet bij ben. Ik ben van Molukse afkomst en dat kennen wij niet. In dergelijke gevallen moet ieder maar twee eetlepels minder eten zodat onverwachte gasten ook mee kunnen eten. Bovendien zitten jullie op de sociale academie, dus verwacht ik op z’n minst enig begrip van jullie kant.

Het werd toen stil en iedereen legde zich erbij neer. Vanaf dat moment waren onverwachte gasten tijdens etenstijd altijd welkom en werden zonder morren extra borden erbij gehaald.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik als Molukse dát stukje uit onze cultuur gewoon doortrek, óver de grenzen van onze eigen samenleving heen. En ik weet dat ik niet de enige Molukker ben die zo handelt.

Dat hangt immers ook samen met het toepassen van de boodschap uit het Evangelie: Heb uw naaste lief?

11-13-2017 21-39-04

Enfin deze inleiding is nodig om te kunnen verklaren waarom en hoe ik volgens mijn spirituele Molúkse natuur puur intuïtief naar diverse informatie bronnen op zoek ben gegaan en van daaruit probeer verbanden te leggen tussen universele geestelijke groeiprocessen en de oer-oorsprong van de Molukse Magie/Adat.

 

 

 

Het Boek van Henoch

Om zo dicht mogelijk bij de actuele belevingswereld van de gemiddelde Molukker te blijven, heb ik besloten om het Boek van Henoch te betrekken bij mijn uiteenzetting. Behalve dat de  meeste Molukkers diepgelovig zijn, speelt daarnáást het besef van het bestaan van een “geestelijke wereld van de voorouders” naast de fysieke wereld een heel belangrijke rol. Op de één of andere manier zijn deze twee principes helemaal geïntegreerd in het innerlijk van de gemiddelde Molukker. Dat is namelijk niet het geval bij de gemiddelde diepgelovige “Westerling”, die geen geloof hecht aan het bestaan van een geestelijke wereld naast de fysieke wereld.

Het boek van Henoch sluit naar mijn mening beter aan bij de Molukse geloofsbeleving.

icon_angel

Hoewel het Boek van Henoch niet als één van Bijbelboeken in de Bijbel is opgenomen maar als apocrief wordt beschouwd, schijnt het ten tijde van de apostelen wél door hen bestudeerd te zijn en werd er door hen regelmatig uit geciteerd in hun eigen brieven en boeken die wél in de Bijbel zijn opgenomen.

Eén van de verklaringen, die ik ben tegengekomen, dat het Boek van Henoch niet in de Bijbel is opgenomen zou het feit zijn dat hij heel uitvoerig en gedetailleerd over de goddeloze Gevallen Engelen heeft geschreven, die dol waren op de sterfelijke aardse vrouwen, seks met ze hadden en een hybride ras van menselijke reuzen voortgebracht hadden. Hoewel het Boek destijds voor de apostelen nog toegankelijk was, was dat wellicht in een later stadium niet het geval. Hoe het ook zij, het gaat me hier niet om een discussie over de Bijbel maar om het vinden van verklaringen over de oer bron van de Molukse Magie/Adat. Dus laat ik de bijbel discussie voor wat het is.

images

De globale lijn die ik wil volgen is: te starten bij Genesis 6 en van daaruit via het Boek van Henoch nóg verder gaan richting spirituele en semi wetenschappelijke visies, waarna ik uiteindelijk terechtkom bij de Molukse Magie/Adat. 

images

 

Genesis 6  (uit de Statenvertaling) :

“1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,

2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

4 In die dagen waren er reuzen op de Aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de Aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de Aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

11 Maar de Aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de Aarde was vervuld met wrevel.

12 Toen zag God de Aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de Aarde.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de Aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de Aarde verderven.

14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.

15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.

16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de Aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de Aarde is, zal den geest geven.

 18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.” 

948c6e8217c15f67818c6f96ee199f7f

Als kind van acht á negen jaar was de kinderbijbel van Anne de Vries  voor mij het mooiste sprookjesboek met principes over goed en kwaad en veel getover. Ik heb het diverse malen helemaal uit gelezen (Oude en Nieuwe Testament), heb er uit voorgelezen aan mijn jongere broertjes en kende de verhalen uit mijn duimpje.

Om heel eerlijk te zijn was er toén al een moment geweest dat ik me verbaasde over het feit dat gesteld wordt dat Adam en Eva de eerste mensen waren op Aarde, dat Kaïn zijn jongere broer Abel vermoordde en dat Kaïn daarna wegvluchtte, rondzwierf naar een ander gebied waar ook mensen woonden ..?.. en dáár later trouwde en kinderen kreeg. Maar ja, in een sprookjesboek kan álles, dus verbaasde ik mij er toen alleen over en liet het er verder bij zitten.

53d4c57deb7a846fb0794db9170d1135

 

 

 

Uit het Boek van Henoch 

Hoofdstuk 6

1 En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren dat er aan hen in die dagen 2 mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: “Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen 3 en nageslacht bij hen verwekken”. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: “Ik ben bang dat gij niet 4 werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen”. En zij allen antwoordden hem en zeiden: “Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden 5 om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren”. Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan 6 door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden 7 en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, 8 Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.

Hoofdstuk 7

1 En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij 2 en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij 3 werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend(?) el was; Dezen verorberden 4 alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen 5 hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en 6 vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan …

Hoofdstuk 8

1 En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke 2 kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij 3 werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal (onderwees) astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel.

Hoofdstuk 9

1 En in die tijd keken Michaël, Uriël, Rafaël, en Gabriël van de hemel neer en zagen het vele bloed dat 2 op de aarde vergoten werd. En zij zeiden tegen elkaar: “De aarde die zonder bewoner gemaakt is schreeuwt het uit met de stem van hun hulpgeroep tot aan de hemelpoorten. 3 En nu tot ulieden, gij heiligen van de hemel, de zielen van de mens doen hun beklag, zeggende: “Breng onze zaak 4 voor de Allerhoogste”. En zij zeiden tot de Heer der tijden: “Heer der heren, God der goden, Koning der koningen, en God der tijden, de troon van Uw heerlijkheid (staat) tot in alle generaties der 5 tijden, en Uw naam heilig en verheerlijkt en gezegend tot in alle tijden! U heeft alle dingen gemaakt, en macht over alle dingen heeft U; en alle dingen zijn naakt en open voor Uw aangezicht, en U ziet 6 alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige geheimen die (bewaard) werden in de hemel, die 7 mensen nastreefden om te leren, en Semjeza, die U autoriteit gegeven hebt om het gezag te dragen over zijn metgezellen. 8 En zij zijn naar de dochters van de mens op aarde gegaan, en hebben geslapen met 9 de vrouwen, en hebben zich verontreinigd, en hen allerlei soorten zonden geopenbaard. En de vrouwen hebben 10 reuzen gebaard, en de gehele aarde is daarop vervuld geraakt van bloed en onrechtvaardigheid. En zie, de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten, en hun weeklachten zijn opgestegen, en kunnen niet ophouden vanwege de wetteloze daden die 11 op aarde gedaan worden. En U weet alle dingen voordat ze gaan gebeuren, en U ziet deze dingen en U ondergaat het, en U zegt ons niet wat wij ten aanzien ervan moeten doen”.

Hoofdstuk 10

1 Daarna zei de Allerhoogste, de Heilige en Verhevene sprak, en zond Uriël naar de zoon van Lamech, 2 en zei tot hem: “Ga naar Noach en zeg hem in mijn naam: “Verberg jezelf!” en openbaar hem het einde dat nadert, dat de gehele aarde vernietigd zal worden, en er een zondvloed gaat komen 3 over de gehele aarde, die alles wat op aarde is zal vernietigen.”

 

3c28e935d4b684ce6fd20f602e44cd72

 

Voor ik verder ga wil ik er nogmaals bij stilstaan dat het eígenlijk niet echt klopt dat Adam en Eva de eerste mensen op Aarde waren. Tenminste, níet zoals wij ons daar doorgaans een voorstelling van maken. Waarom ik dit aanhaal is omdat het eveneens te maken heeft met het tijdperk waar Noach in leefde.

Er bestaan heel controversiële theorieën over hoe de Aarde bewoond werd voordat Adam en Eva ter sprake kwamen, maar daar wil ik nu niet op ingaan, want dat is weer een heel apart verhaal. Persoonlijk kan ik overigens héél ver er in meegaan, maar hier in deze blog beperk ik mij zoveel mogelijk tot het algemeen aanvaardbare. En zelfs daarin ga ik voor velen al te ver vrees ik.

45d02234b8618bd72b0d112c906997a5

 

 

 

Gods zonen, de Gevallen Engelen die Annunaki werden genoemd

Zowel in Genesis 6 uit de Statenvertaling als in Hoofdstuk 6 uit het Boek van Henoch is sprake van “Gods zonen”, “de Engelen” die zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. Het door God uitgevaardigde verbod aan álle Engelen om zich niét in te laten met de ontwikkelingen op Aarde en het leven van de mensen op Aarde, heeft te maken met het feit dat de Aarde bedoeld is als een planeet van de Vrije Wil. Maar ondanks dit verbod  hebben een aantal van Gods zonen, de Gevallen Engelen ook wel de Annunaki genoemd, dat wél gedaan door met de aardse vrouwen nageslacht te produceren. Deze hybride nakomelingen bleken reuzen te worden, een heel nieuw ras, en werden de Nephilim genoemd. Aanvankelijk waren deze reuzen vreedzaam totdat de mensen niet meer in staat waren hen nog langer van voedsel te voorzien. Toen keerden de reuzen zich tegen de mensen en begonnen hen op te eten én alle dieren en ook elkaar.

In de hoofdstukken 7 en 8 uit het Boek van Henoch wordt bovendien aangegeven hoe Gods zonen, De Gevallen Engelen (de Annunaki) de mensen tovenarij en diverse zeker voor die tijd geavanceerde kennis (astronomie, astrologie, kennis over kruiden) en technieken (het maken van wapens, gouden sieraden) leerden, wat eveneens verboden was door God. Daarvoor in de plaats verlangden de Annunaki respect en aanbidding van de mensen.

6914debf7c5387c1e13a8ea7cc5b0af1

 

Spiritueel gezien gaat men er vanuit dat dit het moment was dat de vibratie op Aarde langzamerhand begon te dalen van de 4e dimensie naar de 3e dimensie. In de 4e dimensie was het voor de Engelen (geestenwereld) nog mogelijk zich kenbaar te maken aan de mensen op Aarde, omdat ze toen nog werden waargenomen door de mensen (hier is sprake van multi dimensionaliteit). Zo konden de Engelen de mensen vaak helpen. Maar toen de vibratie op Aarde verder zakte “in de materie” naar de 3e dimensie, was communicatie tussen de geestenwereld (Engelen) en de mensen op Aarde slechts mogelijk via helderzienden/sjamanen die zich wél open konden stellen voor de geestenwereld.

icon_angel

Op een gegeven moment begon alles danig uit de hand te lopen vanwege de grote zonde die de Annunaki en de Nephilim hadden begaan en vanwege de goddeloosheid en de wreedheid die toen in de wereld heerste. God had daarom besloten al het Kwaad uit te roeien door middel van de Zondvloed, waar alleen Noach en zijn familie van werden gevrijwaard.

67833dde0579bae262927a27d47647d5

De Zondvloed was een gebeurtenis waar wereldwijd alle volkeren op de één of andere manier herinneringen aan bewaren. Zo’n diepe indruk heeft het gemaakt op de Mensheid.

In de meest bekende kapata, het oude volkslied van Maluku, wordt gerefereerd naar het continent MU dat verzonken was in de oceaan.

 

Hena Masa Waja Lete Huni MU a o

Negeri kita jang tinggi di MU, siang dan malam tertimbun air

Onze Negeri hoog gelegen in MU, binnen een dag en een nacht verzonken

in het water

 

Buang e MU Labuang e

Mana tempat berlabuh di MU

Waar zijn de ligplaatsen in MU

 

Hasa-Hasa Pulu MU Labuang

Berlajarlah dekat-dekat pantai pulau MU

We zeilen vlak voor de kust van MU”

 

Het oude Molukse volkslied wordt gezongen in “Bahasa Tanah” zoals de Alifuru taal wordt genoemd. Het overgrote deel van de Molukkers beheerst die taal niet, maar van een Molukse Adat Ingewijde heb ik de Maleise vertaling ontvangen, waarna het makkelijker is deze in het Nederlands te vertalen.

hervormen

 

 

 

 

MU, het in de Pacific Ocean verzonken continent

Hoewel de reguliere traditionele wetenschap de theorie van een verzonken continent in de Pacific Ocean (de Stille  Oceaan) in alle toonaarden verwerpt, is door een aantal “semi-wetenschappers” geprobeerd daar bewijzen voor aan te dragen. De bekendste naam daarbij is: James Churchward.

icon_angel

In spirituele kringen daarentegen is de beschaving van MU (Lemurië) algemeen bekend. Het wordt beschouwd als de zeer hoogstaande aloude beschaving die gebaseerd was op Onvoorwaardelijke Liefde, waar Harmonie heerste tussen de mens, de dierenwereld, de plantenwereld, de mineralenwereld, het universum, de kosmos en waar de mens in overvloed leefde als vegetariër. Een beschaving die leefde in stamverband, waarin de Mens besef had van het feit dat de Aarde een Voelend Entiteit is, waar men zich verantwoordelijk voor voelde en besef had dat het ook in haar eigen belang was dat alles met elkaar in Balans diende te zijn. Men leefde er in de vibratie van de 4e dimensie, waar de fysieke wereld en de geestelijke wereld wat meer door elkaar heen liep, waar de Mens en de Engelen elkaar konden waarnemen en met elkaar konden communiceren. Men was er multi- dimensionaal. Met andere woorden: Er wordt verondersteld dat dit het Paradijs was, waar men het in de Bijbel over heeft.

 

coastline-1081897_960_7201

 

Volgens mij zijn er diverse elementen in de Molukse cultuur waarin er iets van terug te vinden is.

Molukkers leefden vroeger eveneens in stamverband, clans. Men deed alles sámen en men zorgde voor elkaar. Er was een Tuan Radja (een dorpshoofd) en een Tuan Adat of Maueng (een shamaan). Het hoogste gezag werd echter gevormd door de plenaire vergadering in de baileo (dorpshuis) met vertegenwoordigers van alle familieclans van betreffende dorp. De besluiten die daar werden genomen werden uitgevoerd onder leiding van de Tuan Radja. Héél democratisch dus. Op zich lijkt het mij heel erg verwant aan hoe men in stamverband geleefd moet hebben ten tijde van MU. Naar ik begrepen heb was de Molukse samenleving oorspronkelijk eveneens een Matriarchaat net zoals dat was in MU. Verder blijkt uit de vele oud magisch Molukse legenden die in boekvorm zijn verschenen hoe de fysieke wereld en de geestenwereld in elkaar overlopen.

bac44f62cfc4fa216a1bdbfe4befabf2

Vanuit spirituele bronnen wordt gesteld dat de Lemuriërs heel emotioneel waren en paranormaal begaafd. Men beschikte bijvoorbeeld over het vermogen om zich zonder fysieke vervoermiddelen van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. Men kon telepathisch communiceren. Het ontwikkelen van technische apparaten (zoals een auto bijvoorbeeld) was zodoende helemaal niet aan de orde.

Het was een matriarchale beschaving waarbij de vrouwelijke energie leidend was.

Deze vredelievende beschaving in MU ging echter ten onder omdat ze langzamerhand werd overvallen en overgenomen door de wrede patriarchale Annunaki die, nadat ze als zonen van God neergedaald waren op de berg Hermon nabij Libanon en Syrië, later samen met hun nakomelingen de Nephilim zwaar bewapend de toenmalige wereld doortrokken en zo ook in MU belandden. De vredelievende ongewapende Lemuriërs hadden volgens overlevering geen schijn van kans tegen hen.

FB_IMG_1498257975148-1

Elementen zoals bijvoorbeeld het koppensnellen in de aanvankelijk vredelievende matriarchale Molukse cultuur en kannibalisme in de Papua cultuur zijn derhalve afkomstig van deze Annunaki, de Gevallen Engelen, zonen van God. Bij angkat pela-keras waarbij de tempat sirih betrokken is met aanroeping van Tuhan Allah en waar een magische strafmaatregel (een vloek) op staat bij overtreding van de gezworen afspraken, zie ik paralellen met wat over de Gevallen Engelen staat beschreven in het Boek van Henoch, hoofdstuk 6.

icon_angel

Het Boek van Henoch, Hoofdstuk 6:5,6 en 7

“Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan 6 door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden 7 en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien.”

icon_angel

 

Uiteindelijk verviel deze paradijselijke, multidimensionale beschaving van MU tot de 3e dimensie, waarbij men de multidimensionale eigenschappen verloor en er geen contact meer mogelijk was met de Engelen uit de geestelijke wereld (“verdrijving uit het Paradijs”). Alleen via de toenmalige sjamanen was nog contact mogelijk met de geestenwereld.

In deze fase, een dieptepunt, vond de Zondvloed plaats en verdwenen de reuzen.

 

Genesis 6:7 en 17 (Statenvertaling)

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.”

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de Aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de Aarde is, zal den geest geven.”

f15bc6c0faa768e2284c2f1dfba68f51

Tijdens de Zondvloed verdween het continent MU in de Stille Oceaan. De huidige eilandgroepen van Polynesië, Melanesië en Micronesië moeten derhalve overblijfselen zijn van het verzonken continent MU. Zéker als je in beschouwing neemt dat in bijvoorbeeld de cultuur van Hawaï, de Aboriginals, het zeer oude Molukse Hena Masa Waja herinneringen zijn aan MU. Verder zijn er diverse overblijfselen gevonden van tempels op diverse Pacific eilanden en onder de oceaan oppervlakte nabij de kust van Japan. Tevens wordt regelmatig door diverse Molukkers vastgesteld dat er een grote verwantschap moet zijn in de taal van bijvoorbeeld Hawaï en de Bahasa Tanah van Maluku.

Het lijken me toch echt wel aanwijzingen in die richting.

Het zou naar mijn mening dan ook heel interessant moeten zijn voor Molukse antropologen om zich eens hierin te verdiepen en daarbij contact te leggen met de andere volkeren uit het Pacific gebied.

Zeker nu de wereld zoveel kleiner is geworden dankzij internet, moet dat niet onmogelijk zijn lijkt me.

11-13-2017 21-11-02 (1)

 

 

 

Verbreden van het Molukse blikveld

Als Molukse, ik ben hierin weliswaar slechts één enkel individu, voel ik mij als het ware “gedragen” en zo licht als een veertje bij het besef dat ik afstam van een inheems Moluks (Alifuru) volk met een rijk verleden die blijkbaar ooit deel uitmaakte van de vrije, vredeliévende, vegetarische beschaving van MU. Hiervoor wil ik verwijzen naar de kapata Hena Masa Waja die daar in de laatste regel eigenlijk ook naar verwijst.

 

“Hasa-Hasa Pulu MU Labuang

Berlajarlah dekat-dekat pantai pulau MU

We zeilen vlak voor de kust van MU

 

Tandjong E Tengo Tandjon E

Tandjung E dimana ada tandjung E

De kaap waar is de kaap

 

Hasa-Hasa soki Tengo Tandjong

Berlajar dekat-dekat pantai sedikit lagi sudah kelihatan tandjung

We zeilen vlak voor de kust, nog even en we zien de kaap

 

Wele Wele Jo, Juri Wele Wele Jo

Ja ombak ombak, kita semua diatas ombak

Ja de brandingsgolven, wij allen bevinden ons boven de golven

 

Ja Jaki Hiti Uma Lete Sopo Jo

Jang memetjah terangkat tinggi setinggi rumah tinggi jang kita pudja itu

hoog opspattend ver boven ons bedehuis

 

Waja Tutu Hitu O

Timbunan air menutup tudju rumah turun temurun jang asli O

Met de vloedgolf is alle kennis over de zeven oorspronkelijke geslachten verloren gegaan.”

 

11-12-2017 12-41-43-1 (1)

 

Het koppensnellen was volgens mij pas in een latere fase in de Molukse cultuur opgenomen mét de komst van de Annunaki, de Gevállen zonen van God. De vibratie van de Lemurische beschaving daalde toen van de 4e naar de 3e dimensie.

Ik kan het niet concreet aantonen, maar ik wéét gewoon heel zeker dat de Alifuru “Voorouders (Orang Tua2)” nog steeds wéét hebben van de zéér hoogstaande principes van de beschaving van MU. Ik wéét dat gewoon omdat de overleden geesten van de Orang Tua2 mij dat hebben laten voélen via mijn hartchakra. Ik voelde heel duidelijk hún zuiverheid.

Niemand hoeft dit uiteraard zomaar van mij aan te nemen, waarom zou je ook? Het enige wat ik als een soort van “bewijs” kan aanvoeren is, dat als ik niét de toestemming zou hebben van deze “geestelijke” Orang Tua2 ik letterlijk allang “uitgeschakeld” zou zijn nog vóórdat ik zelfs maar aan deze blog zou zijn begónnen. Adat Ingewijden weten dat. Ik ben dan ook heel blij, diep ontroerd en dankbaar voor het liefdevolle vertrouwen van de “geestelijke” Orang Tua2.

57a095372d20595e30be13dd20343e60_medium ----

Vanuit spirituele bronnen weet ik dat alles wat in het verre verleden heeft plaatsgevonden en alles waar de Mensheid anno nú zich in bevindt een reden heeft. Lekker makkelijk zal je wel denken, maar het heeft te maken met de geestelijke (spirituele) groeiprocessen van ieder mens als Individu en van de Mensheid als geheel.

FB_IMG_1489268482694

Zoals ik al eerder stelde, is de Aarde bedoeld als Planeet van de Vrije Wil. Maar dat heeft alleen zin als er ook iets te kiezen valt, dus moest er dualiteit geschapen  worden, want alleen dan kan de Vrije Wil ook toegepast worden.

Er moet gekozen kunnen worden tussen tegenstellingen zoals bijvoorbeeld: het denken of het hart, slecht of goed, oorlog of vrede, hard of zacht, onderdrukking of vrijheid, wit of zwart, rijk of arm, leugen of waarheid, afhankelijkheid of zelfstandigheid, milieuvervuiling of zorg voor de Aarde, haat of vergeving, angst of liefde etc. Alleen via het maken van dergelijke keuzes in ons leven worden we in de gelegenheid gesteld om geestelijk te kunnen groeien en te leren zélf verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die we maken. Zo leren we uiteindelijk zelfstandig op eigen benen te staan vanuit onze persoonlijke autonomie. Dat is immers ook hoe we onze eigen kinderen opvoeden tot zelfstandige individuen die zichzelf kunnen redden in de maatschappij?

icon_angel

Het Tijdperk van “Volg de Leider” die voor ons de richting bepaalt waar we naartoe gaan, kunnen we hiermee achter ons laten. De Molukse samenleving in Nederland heeft tegenwoordig ook geen  echte leiders meer zoals tijdens de periode van de 1e generatie. Want door zelf je keuzes te maken,  je eigen richting te bepalen, sta je op eigen benen, ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leven  en ben je VRIJ !

icon_angel

De beschaving van MU vertegenwoordigde het vrouwelijke principe, het Matriarchaat.

De Annunaki, die de grootste invloed had op het eveneens verondersteld verzonken continent Atlantis, vertegenwoordigde de tegenpool, het mannelijke principe, het Patriarchaat.

Hiermee werd de dualiteit gecreëerd, die óveral doorwerkt op de Planeet van de Vrije Wil.

pas geboren tijd

De Mensheid op Aarde staat de laatste duizenden jaren onder invloed van het mannelijke principe. Maar sinds de laatste decennia is het vrouwelijke principe begonnen zich weer op Aarde te manifesteren. Tegelijkertijd is de vibratie van de gehele Aarde bezig zich te verhogen.

In spirituele kringen spreekt men van het verhogen van de vibratie van de huidige Mensheid én van de Aarde van de 3e naar de 5e dimensie. De 4e dimensie wordt nu gezien als een overgangszone.

icon_angel

Het gevolg van deze veranderingen “op energieniveau” is dat  er in deze “overgangstijd” behoorlijk veel onrust en chaos heerst in de hele wereld. In sommige landen verzet de bevolking zich tegen een dictator in hun land en in andere landen treedt iemand juist nadrukkelijk naar voren om zich als dictator te profileren. Daarnaast heeft de hele wereld te lijden van terroristische aanslagen en economische crisissen, orkanen, aardbevingen etc. Aan de andere kant wordt door de Mensheid als het ware “een golf van Onvoorwaardelijke Liefde Energie (Energie van God)“ de wereld in gestuurd als ná een immense tsunamie, zoals bijvoorbeeld in 2004, een beroep wordt gedaan op de rest van de wereld om de slachtoffers te helpen!

Vanwege al die onrust wordt de hele wereld geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Te midden van deze chaos wordt de Mensheid als het ware gedwóngen verantwoorde kéuzes te maken. Zo bepalen wij gezamenlijk welke richting wij Allen op gaan. We zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

icon_angel

Persoonlijk merk ik dat juist mijn geloof in God mij heel erg helpt bij het maken van mijn keuzes. Wat niet wil zeggen dat ik als individu altijd verstandige keuzes maak. Ik ben ook maar een mens en maak regelmatig keuzes waar ik later eigenlijk spijt van heb. Maar die vrijheid gun ik mijzelf ook. Alleen door mijn fouten kan ik leren en geestelijk groeien. En die vrijheid gun ik een ander eveneens, zolang wij over en weer kunnen respecteren van elkaar dat ieder is wie hij of zij is.

Als het zo is dat we leven op de Planeet van de Vrije Wil dan betekent dat dat er in feite geen sprake is van goede of foute keuzes die iemand maakt. Uiteindelijk gaat het om de erváring als gevolg van de keuzes die wij zowel als Individu en als Mensheid maken.

Kies je er bijvoorbeeld voor om ruzie te maken met je medemensen dan is de consequentie van die keuze dat je in conflict komt te verkeren en chaos creëert waar je midden in terechtkomt. Als het je lukt om een ander te vergéven als hij of zij behoorlijk onhandig was naar jou toe dan wordt harmonie gecreëerd. Dus: welke kant gaan we gezamenlijk uit?!?

FB_IMG_1501744462794

 

 

Toekomst perspectief

Het is op zich een interessant gegeven dat Molukkers vanwege MU blijkbaar verwant zijn aan de inheemse eilandbewoners uit de gehele Pacific. Maar niet alleen uit de Pacific, want verondersteld wordt dat vele Lemuriërs uit de Oudheid al vóór de Zondvloed weggetrokken waren uit MU naar bijvoorbeeld Australië, Nieuw Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika.

De inheemse Indianenstammen van Amerika hebben naar men zegt eigenlijk nog het meeste bewaard van de oude principes uit MU. Samen met de inheemse stammen van de Polynesische eilandbewoners wordt in spirituele kring verondersteld dat zij de beschermers zijn van informatie over de Lemurische beschaving. In dié zin dat zij zich daar nog steeds veel meer bewust van zijn.

Dit komt heel sterk overeen met wat ik gewoon voél en wéét dat dat bij de Molukkers ook zo is bij de “Orang Tua2”. Door de Adat Ingewijden werd gezegd dat als we onze Bahasa kwijtraken wij de “kuntji buat masuk kedalam” kunnen verliezen. Maar zelfs als we onze Bahasa zouden verliezen dan nog denk ik dat de Lemurische kennis die heel diep verborgen zit in het wezen van alle inheemse volkeren, dus ook de inheemse Alifuru, op één of andere manier naar boven kan komen.

f93399d069391b0f1424ace8fcccc998

Met “in spirituele kring” bedoel ik: Dat velen, waaronder ik, wereldwijd weer veelvuldig contact hebben met de geestelijke wereld, de Engelen. En dat er, net als ten tijde van MU, weer veel hulp is van de zijde van de Engelen die ons bijstaan bij onze geestelijke (spirituele) groeiprocessen (reinigingsprocessen) tijdens deze transitie (overgang) naar de 5e dimensie. Dat hangt samen met het feit dat de vibratie op Aarde, zoals ik al aangaf, weer begonnen is te stijgen van de 3e dimensie, via de 4e dimensie naar uiteindelijk de 5e dimensie.

 

een Janosh hologram
Christus Bewustzijn

De Kerusuhan was een ook reinigingsproces. Zo zou je bijvoorbeeld de politieke onrust in de Arabische landen, de economische crisissen in de westerse landen en het boven water komen van pedofiele praktijken in de Katholieke kerk ook kunnen zien als “reinigingsprocessen op energieniveau”. Ook deze reinigingsprocessen hangen samen met het feit dat de vibratie op Aarde bezig is de 3e dimensie te ontstijgen. Het verhogen van de vibratie heeft als gevolg dat misstanden aan het licht worden gebracht en komt doorgaans de waarheid naar boven en wordt alles transparant.

icon_angel

Op persoonlijk niveau zat ik eens aan het begin van mijn spirituele groeiproces heel diep in de put vanwege enorme “magische aanvallen”, waarmee ik op de proef werd gesteld (reinigingsproces). Dat was eigenlijk mijn eigen schuld, want ik had mijn (bescherm) Engelen toen gevraagd een beetje afstand te houden omdat ik persé wilde weten wat mijn eigen “kracht” is zonder hulp van de Engelen. Niet zo handig dus van mij. Daarom heb ik de (bescherm) Engelen gevraagd alsjeblieft weer terug te komen en me niet zo alleen te laten. Meteen nam mijn beschermengel mij bij de hand en met mijn geestelijk lichaam (ik was volledig bij bewustzijn) zweefden we dwars door alle verdiepingen en door het dak van het huis naar buiten. Op zo’n 10 meter boven het dak van ons huis zag ik opeens een groep van ongeveer 15 Lichtwezens/Engelen die, staande in een kring, heel diep in gebed of meditatie verzonken waren. “Kijk”, zei mijn beschermengel. Je was nooit alleen geweest, want we waren al die tijd dicht bij je. Zo ontroerd was ik dat ik meteen in tranen uitbarstte.

FB_IMG_1493589434811

Maar hoe kan die “diep in het innerlijk van de inheemse volkeren” verborgen kennis over de Lemurische beschaving, die volgens de Engelen kennelijk door deze volkeren beschermd wordt, weer naar boven komen?

De inheemse volkeren zijn degenen die het meest verbonden zijn met Moeder Aarde, net zoals de Lemuriërs dat in de Oudheid waren.

icon_angel

Tijdens het groeiproces naar de 5e dimensie is het tevens de bedoeling dat de Mensheid leert om “innerlijk” de juiste Balans te vinden tussen het mannelijke principe (mannelijke energie) en het vrouwelijke principe (vrouwelijke energie).

Tevens is het de bedoeling dat de Mensheid zich “uit Vrije Wil” weer realiseert dat de Aarde een Voelend Entiteit is en dat daar op een verantwoorde wijze mee dient te worden omgegaan in plaats van een plastic soep in de oceanen te creëren, massaal te ontbossen, onverantwoord overbevissing, uitlaatgassen te produceren etc. etc.

FB_IMG_1492632217259

 

Die diep verborgen kennis kan blijkbaar alleen naar boven komen als de Mensheid weer leert “met God te wandelen” net zoals Noach dat deed, waardoor hij gespaard bleef voor de Zondvloed.

 

 

Geestelijk groeien

Hoewel ik duidelijk een pleidooi houd om te kiezen voor het reinigingsproces (groeiproces) zowel op Individueel niveau als op het niveau van de Mensheid als geheel, blijf ik steeds benadrukken dat het ieders Vrije Wil is om daar wel of niet voor te kiezen. Mijn ervaring is dat de uitdrukking “groeien doet pijn” een waarheid als een koe is. Maar uiteindelijk heb je er veel profijt van, want tijdens je groeiproces merk je dat er opeens vele deuren voor je open gaan. In die zin dat je merkt dat je opeens heel veel inzichten verkrijgt en veel dingen “ziet” zowel letterlijk als figuurlijk. En dit is écht voor iedereen weggelegd. Niemand wordt hierin achtergesteld of bevoorrecht. Bovendien volgt ieder zijn of haar eígen Pad en in ieders eigen tempo. En iedereen wordt tegenwoordig daarbij geholpen door de eigen beschermengel en nog meer Engelen ook als je ze niet kunt waarnemen.

icon_angel

Anderen zeggen weer dat dat proces niet persé pijnlijk hoeft te zijn. Dat is voor mij gedeeltelijk waar. Het begin van mijn groeiproces was emotioneel heel pijnlijk. Tijdens zo’n groeiproces word je geconfronteerd met bijvoorbeeld je eigen woede, ijdelheid, jaloezie, afgunst, afhankelijk gedrag, prestatiedrang, overdreven neiging tot perfectie, neiging om over je heen te laten lopen, neiging om over anderen heen te lopen etc. Het is dus zonder meer een reinigingsproces, waarbij je er het beste aan doet voor jezelf uit te vinden wat voor jou werkt, wat jouw Pad is om ermee om te gaan. Ga daarbij gewoon op je gevoel af ook bij het zoeken naar informatie daarover op internet bijvoorbeeld. Pas toen ik mij wat meer spirituele vaardigheden en wat meer inzichten had verworven kon ik zonder al te veel emotionele pijn doorgroeien. Bij dat alles was ik steeds “in contact met God”.

IMG-20171029-WA0007-1

 

Als je, als individu of als volk, er niét voor kiest om te groeien dan blijf je “hangen” in het proces en dat kan evengoed veel narigheid en ellende betekenen zonder dat je er ooit veel wijzer van wordt.

Veel autochtone mensen uit de westerse samenleving zijn momenteel bezig hun “geestelijke ogen” (hun derde oog), hun 6e chakra te openen, terwijl ze dat vanuit hun eigen cultuur nooit mee gekregen hebben. Veel Molukkers, die vanuit hun cultuur wél opgevoed zijn met de kennis van een geestelijke wereld náást een fysieke wereld, zijn echter zozeer verwesterd dat ze automatisch hun derde oog geblokkeerd hebben. Heel jammer want eigenlijk hebben Molukkers een voorsprong op westerlingen. Het is een voordeel waar men zich volgens mij eigenlijk voor schaamt omdat men bang is dat men niet serieus wordt genomen. Daarom is mijn hoop eigenlijk méér gevestigd op de generaties ná de tweede generatie. Deze nieuwe generaties worden immers wereldwijd, dus ook onder Molukkers, steeds vaker automatisch geboren met paranormale vaardigheden en kunnen daarmee makkelijker groeien naar de 5e dimensie. Ze kunnen net als ik zélf checken wat waar is of niet.

Ik ben ze overigens al tegengekomen op internet en op diverse spirituele Facebook groepspagina’s.

664cbc32057162d0d67b0217b3e49f83

Van de zijde van de geestelijke wereld wordt via helderzienden de volgende boodschap doorgegeven door de Engelen ten behoeve van de Mensheid.

De inheemse volkeren op Aarde zijn de “geheugendragers” van de Lemurische beschaving, omdat zij degenen zijn die het beste verbonden zijn met Moeder Aarde. Zélfs als ze zich dat zelf niet eens meer herinneren, zit die kennis diep verborgen in hun innerlijk omdat zij de “beschermers” zijn van de Aarde.

Pas als de Mensheid geleerd heeft in Vrede te leven met elkaar en de Mensheid in staat is op een verantwoorde wijze om te gaan met de Aarde, zal langzamerhand op energetisch niveau de informatie over Lemurië via de “beschermers” worden vrijgegeven. Dit is een proces dat tevens verloopt via het, door ieder Individu, innerlijk steeds weer vinden van de Balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe. Het mannelijke principe staat voor Individueel Bewustzijn en het vrouwelijke principe is meer gericht op het Geheel, op Eenheid.

icon_angel

In de Lemurische Beschaving was geen sprake van een Individueel Bewustzijn en dat is er nú wel. Het resultaat van het groeiproces van de Mensheid gedurende afgelopen Eeuwen is dat de Mens tegenwoordig innerlijk beschikt over zowel een Individueel als een Eenheidsbewustzijn.

Als de oude kennis van de Lemurische Beschaving weer toegankelijk wordt gemaakt voor de Mensheid dan zal dat door de Mensheid nu vanuit een geheel Niéuw Bewustzijn worden opgenomen. In die zin heeft de Mensheid een enórm groeiproces doorlopen teneinde de 5e dimensie te kunnen betreden.

FB_IMG_1490506086853 (1)

Volgens de Engelen is de bescherming van de informatie over de Lemurische Beschaving voorzien van een ingebouwde beveiliging in de vorm van zoiets als een immens grote legpuzzel. Elk individu beschikt namelijk over slechts een stukje van die legpuzzel. Pas als alle stukjes van de “gereinigde” individuen bij elkaar gelegd zijn, wordt op energetisch niveau geresoneerd met de energie van de Aarde en wordt betreffende informatie automatisch vanuit het geheugen van de “beschermers” vrijgegeven.

Die “zuivere informatie” waar de inheemse Alifuru over beschikt (en die ik ooit voor het gemak heb verwoord als hun vermogen om met witte magie om te gaan) die kan de inheemse Alifuru alleen groots en constructief inzetten als die Puurheid ook heel breed wordt gedragen door haar eigen volk!

Het kan leiden tot Harmonie, Vrijheid en Overvloed voor Molukkers en voor de gehele Mensheid.

 

11-12-2017 14-40-00

 

 Bronvermelding:  

 

http://www.bibliotecapleyades.net/bb/enoch05.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers38.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers33.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/atlantida_mu/lemuria_16.htm

http://www.my-mu.com/podcasts/pc34.html

http://guestblog.my-mu.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Mu_(lost_continent)#Modern_claims

http://www.bibliotecapleyades.net/atlantida_mu/esp_lemuria_2.htm

http://www.merudi.nl/cgi-bin/cl/index.pl?page=/nl/cosmicrays/00_aarde/history_earth_the_beginning.htm

https://serolod.wordpress.com/2010/09/05/het-belang-van-lemurie-en-atlantis-in-onze-huidige-tijdslijn/

http://www.esoterischchristendom.nl/index.php/esoterischchristendom-top/82-het-verschil-tussen-het-oude-christendom-en-het-esoterische-christendom

http://www.nusaalifuru.org/php/index.php?pag=21&id_hm=3

 

http://www.tigabatangair.nl/?page_id=1458

(Boek: Het mystieke driestromengebied. Auteur: Tete Siahaya)

 

http://www.merlijnboekhandel.nl/visions-of-wisdom.html

(Boek: Visions of Wisdom. Auteurs: Judith K. Moore en Sean Sands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over mij

 

Insiders kennen mij meer als Betsy Hitipeuw, zo hebben mijn ouders mij genoemd. Maar nadat mijn vrienden mij op een gegeven moment voortdurend Betty bleven noemen is ook mijn eigen familie uiteindelijk overstag gegaan. Sindsdien kennen mensen mij ook als Betty Hitipeuw. Blijkbaar moest het zo lopen. Mijn ouders zijn allebei afkomstig uit negeri Ihamahu op het eiland Saparua in Maluku, Indonesië. 

Volgens overlevering stond mijn overgrootmoeder Nene Bel (Jubel Warella) bekend als iemand die met witte magie andere mensen hielp. Ze kwam uit negeri Tuhaha en was getrouwd met Hermanus Hitipeuw, mijn overgrootvader. In Ihamahu schijnt men over Hitipeuw te zeggen: itu maueng. Van familieleden uit de eerste generatie weet ik alleen te vertellen dat men zei dat onze voorouders sjamanen waren. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het blijkbaar al in mijn genen zit, waardoor ik in de loop der jaren een buitengewone interesse kreeg voor het magische aspect in onze Molukse cultuur. Dat terwijl ik niet eens helderziend ben in de zin van dat ik geesten van overledenen kan zien, zoals sommige van mijn familieleden en heel veel andere Molukkers.

Omdat ik zo gefascineerd was door het feit dat de Molukse cultuur zo verweven is met zoiets ongrijpbaars als (zwarte) magie, ben ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw de cursus Intuïtieve Ontwikkeling gaan volgen. Als ik vóór die tijd in Molukse kring vragen stelde over Magie en Adat, werd me woordeloos de mond gesnoerd. Men keek me alleen maar aan met een blik van: Houd je er buiten, je hebt er niets mee te maken en dat gaan we je niet aan je neus hangen. Ik ben o.a. in de gesloten woonwijk Moordrecht opgegroeid waar mijn vader een nogal prominente rol speelde zowel in de wijk zelf als in de grote Ihamahu-clan ter plaatse en landelijk. Dus mag ik wel stellen dat ik van mijn ouders aardig wat van de Molukse cultuur heb meegekregen.

Tijdens de cursus Intuïtieve Ontwikkeling maakte ik kennis met “het werken met Energieën” (zeer subtiele, niet waarneembare energie) en leerde ik eindelijk begrijpen wat magie inhoudt en dat er helemaal niets geheimzinnigs aan is. Dit is overigens een héél andere vorm van magie dan de typisch Molukse vorm, waarbij men over de vaardigheid beschikt ‘materie (vaste energie) elke gewenste vorm te geven’.

Tijdens de cursus heb ik vaardigheden verworven zoals aura-genezen (aura-healing) en aura-lezen (aura-reading). Tegenwoordig noem ik mij Lichtwerker. Overigens ben ik niet de enige Lichtwerker van Molukse afkomst.   

 

SONY DSC

 

 

Mijn droom

Vanaf dat ik in de jaren tachtig de cursus Intuïtieve Ontwikkeling volgde, waar ik kennis opdeed over wat magie inhoudt, had ik voortdurend problemen met de “Orang Tua2” (Voorouders) omdat ze het niet eens waren met wat ik daar deed. Ze vonden dat ik die kennis niet mocht opdoen. Vanaf die tijd hebben ze mij altijd gevolgd en dat doen ze nog steeds. In het begin heel afkeurend om wat ik deed, maar naderhand steeds meer aanmoedigend en nadat ik hen keer op keer had bewezen dat ik helemaal geen kwaad in de zin had, kreeg ik halverwege de jaren negentig deze hele mooie droom:

 

icon_angel

Ik droomde dat ik in Ihamahu was aan het strand, waar ik stond te wachten bij de houten steiger (in werkelijkheid was die toen nog maar pas gebouwd).
Er lagen vier hele mooie bootjes aangemeerd. Terwijl ik ze stuk voor stuk volop aan het bewonderen was, kwam er opeens een man tevoorschijn en ik realiseerde me dat hij degene was waar ik eigenlijk op stond te wachten. Hij blijkt de allerhoogste baas van de Orang Tua2 te zijn. We communiceerden intuïtief, zonder woorden. Hij lachte naar me en zei tegen me: Je mag er één voor jezelf uitkiezen.
Ik was stom verbaasd en vroeg of hij het écht meende. Hij lachte, knikte van ja en moedigde me aan een keuze te maken. Dat liet ik me uiteraard geen twee keer zeggen. Uiteindelijk koos ik voor een mooie kleine boot, waar alleen ik precies in paste. Heel mooi versierd met veel parelmoer en schelpen en het had ook zo’n beetje de vorm van een schelp. Met een big smile nam ik plaats in de boot, bedankte de man, glimlachte als afscheid en dobberde meteen richting de vredige, oneindige oceaan…………
Opeens schrok ik en dacht bij mezelf: straks kom ik midden in een gigantische orkaan terecht!
Maar toen hoorde ik een stem lachend tegen me zeggen dat deze boot me overal zou beschermen. Ik zou er helemaal veilig in zijn!

icon_angel

 

Ontroerd realiseerde ik me dat dit een groots geschenk was dat ik had gekregen van de Opperbaas van de Ihamahu Orang Tua2. Het geschenk betekent eigenlijk dat men mij volledige “Carte Blanche” heeft gegeven om met mijn spirituele kennis naar buiten te mogen treden, omdat ze gezien hebben hoe ik met magie omga en ze volledig vertrouwen in me hebben.

Een Boot/Bootreis is in de Molukse cultuur een heel mooi symbool.

Dorpen worden vergeleken met boten en de dorpsbevolking is de bemanning.

 

57a095372d20595e30be13dd20343e60_medium ----

 

Mijn persoonlijke uitleg van mijn droom met de Boot en de Bootreis als symbolen:

De Boot staat hier symbool voor mijn eigen Leven op Aarde als Molukse nakomeling uit Ihamahu (ik pas precies in de boot) en de Bootreis staat symbool voor mijn eigen Levenspad als Moluks Individu.  In de Molukse cultuur wordt weinig nadruk gelegd op het Individu maar deze droom gaat daar voor mijn gevoel wel degelijk over. 

De oneindige oceaan staat symbool voor de “Carte Blanche” (= complete vrijheid waarmee iemand een opdracht voor iemand anders mag doen), terwijl mij daarbij volledige bescherming verzekerd is!

Tenslotte:  de boot is een geschénk van het dorp Ihamahu.

De Carte Blanche heb ik als individu gekregen. De Orang Tua2 geven daarmee ook aan dat men inziet dat het NU in dít Tijdperk ook belangrijk is om als Moluks Individu op eigen benen te staan en te leren om Zélf Verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven als zelfstándig, onafhánkelijk Moluks Individu op Aarde. 

Het feit dat er “Moluks” staat voor het woord “Individu” is om aan te geven dat je behalve dat je individu bent, je tegelijkertijd ook verbonden bent met de Molukse gróep.

 

Persoonlijk ga ik daarna zelfs nog een stapje verder en zie ik naast mijn menselijke individuele verbinding met de Molukse Groep ook mijn globale  verbinding met de Mensheid op Aarde. En weer een stapje verder met de Natuur en mijn kosmische verbinding als Ziel met God. NB: Dit is ook de Levensfilosofie van de Alifuru!

Ik zie mijzelf dus uiteindelijk als een kosmische Ziel die, vanuit haar verbinding met God, dankbaar is om dit Leven op Aarde als Molukse te mogen leven. Het biedt mij de gelegenheid in geestelijk opzicht veel te leren en daardoor geestelijk te kunnen groeien, waardoor ik op mijn beurt ook weer veel kan géven. 

 

images

Later bij een andere gelegenheid verscheen, bij mijn volle bewustzijn, voor mijn “derde oog” een grote groep reeds overleden Voorouders (niet alleen van Ihamahu) die mij voorzichtig aanspoorden om “iets te doen met wat ik kan”.  “Maar als ik dat op me wil nemen, dan moet ik er ook helemaal voor gaan aldus de Voorouders / Orang Tua2”.

Ze legden daarbij contact via mijn hartchakra (4e chakra) zodat ik zelf kon voelen dat hun intenties naar mij toe heel zuiver waren. 

images

 

 

http://international.espavo.org/?page_id=596

https://www.espavo.org/

 

72f81507133a708a1801d63d1f5c2c86